Sztandar i pieczęć Króla

Wasza Królewska Mość,

Przygotowałem królewskie pieczęć i sztandar, zgodnie z wytycznymi WKMości:

Rysunek
Rysunek

Polecam się na przyszłość.

Pragnę przy okazji zareklamować usługi graficzne. Przyjmuję płatności w groszach i libertach.
Guy baronet d’Oùpaint
Gwidon z Upy
just a regular guy
Henryk I Krzysztof   Siobraux Courva-Yebana   Horace Richelieu   Raferian de Loup-Blanc   Alphonse de Couervichon   Antoine Iaboille   
Guy d’Oùpaint
2022-05-14 21:18:14

Odpowiedz
Sławetny Panie, jestem wzruszony i wdzięczny, wdzięczny i wzruszony, wzruszony wdzięczny i.
’Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic’.
Guy d’Oùpaint   
Henryk I Krzysztof
2022-05-14 21:32:04

Odpowiedz
W dyskordzie przesłałem również propozycję papieru.
Guy baronet d’Oùpaint
Gwidon z Upy
just a regular guy
Horace Richelieu   
Guy d’Oùpaint
2022-05-14 22:11:10

Odpowiedz
Nowa wypowiedź