Dziennik Praw
Konstytucja (tekst jednolity) Ustawy (teksty jednolite) Rozporządzenia (teksty jednolite) Traktaty międzynarodowe Prawo samorządów Wyroki Postanowienia Ustawy konstytucyjne (nowelizacje) Ustawy (nowelizacje) Rozporządzenia (nowelizacje) Derogowane akty prawne
nowy akt prawny edycja

Ustawa o symbolach narodowych Królestwa Lumerii (tekst jednolity)

z dnia 14 maja 2022 roku

Art. 1.
1. Godło, niebiesko-złote barwy, flaga i hymn „Je ne regrette rien” są symbolami Królestwa Lumerii.
2. Otaczanie symboli Królestwa Lumerii czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela lumeryjskiego oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.
3. Symbole Królestwa Lumerii pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Art. 2.
1. Godłem Królestwa Lumerii jest „Złoty Lew wspięty o uzbrojeniu czerwonym w polu niebieskim”.
2. Wzór godła Królestwa Lumerii zawiera załącznik nr 1.

Art. 3.
Barwami Królestwa Lumerii są kolory złoty i niebieski, ułożone w trzech pionowych, równoległych pasach równej długości, z których pierwszy i trzeci są koloru niebieskiego, zaś środkowy jest koloru żółtego.

Art. 4.
1. Flagą Królestwa Lumerii jest prostokąt o barwach Królestwa Lumerii, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.
2. Wzór flagi Królestwa Lumerii zawiera załącznik nr 2.


Art. 5.
1. Hymnem Królestwa Lumerii jest „Je ne regrette rien” w wykonaniu Edith Piaf.
2. Tekst literacki hymnu Królestwa Lumerii zawiera załącznik nr 3.
3. Melodię hymnu Królestwa Lumerii zawiera załącznik nr 4.

Art. 6.
Herb, barwy i flaga Królestwa Lumeriii są umieszczane, a hymn Królestwa Lumerii wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.

Art. 7.
Do stosowania godła Królestwa Lumerii obowiązane są:

1. organy władzy i administracji państwowej,
2. miasta i ich organy,
3. Trybunał Królewski,
4. placówki dyplomatyczne i konsularne Królestwa Lumerii,
5. Siły Zbrojne Królestwa Lumerii.

Art. 8.
Każdy ma prawo do stosowania symboli Królestwa Lumerii.

Art. 9.
1. Król może, w drodze postanowienia, wprowadzić żałobę narodową na terytorium Królestwa Lumerii
2. Postanowienie w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej.

Art. 10.
Świętami i uroczystościami państwowymi są:
1. 27 lutego — Święto Niepodległości, rocznica powstania Królestwa Lumerii
1a. 25 czerwca — Święto Królestwa Baridasu, rocznica powstania państwa baridajskiego
2. 23 lipca — Dzień Żołnierza Sił Zbrojnych Królestwa Lumerii
Pkt 1a dodany przez ustawę z dnia 6 czerwca 2022 o zmianie ustawy o symbolach narodowych

Art. 11.
Narodowym zwierzęciem Królestwa Lumerii jest kukuł.


Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
Załącznik nr 1

Rysunek

Załącznik nr 2

Rysunek

Załącznik nr 3

Je ne regrette rien
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien, qu’on m’a fait
Ni le mal, tout ça m’est bien égal
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
C’est payé, balayé, oublié
Je me fous du passé
Avec mes souvenirs
J’ai allumé le feu
Mes chagrins, mes plaisirs
Je n’ai plus besoin d’eux
Balayer les amours
Avec leurs trémolos
Balayer pour toujours
Je repars à zéro
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien, qu’on m’a fait
Ni le mal, tout ça m’est bien égal
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Car ma vie, car mes joies
Aujourd’hui, ça commence avec toi

Załącznik nr 4

Nagranie hymnu