Dziennik Praw
Konstytucja (tekst jednolity) Ustawy (teksty jednolite) Rozporządzenia (teksty jednolite) Traktaty międzynarodowe Prawo samorządów Wyroki Postanowienia Ustawy konstytucyjne (nowelizacje) Ustawy (nowelizacje) Rozporządzenia (nowelizacje) Derogowane akty prawne
nowy akt prawny edycja

Postanowienie królewskiej komisji wyborczej w sprawie zarządzenia wyborów do Kortez

z dnia 1 lipca 2024 roku

§ 1
Zarządza się wybory do kortez w następujących terminach:
1) termin zgłaszania kandydatur – do 11 lipca 2024 roku, do końca dnia
2) termin wyborów – od 13 lipca do 14 lipca 2024 roku

§ 2
Wybory będą jawne i równe, a prawo głosu przysługiwać będzie wszystkim obywatelom Lumerii, których poniżej wymieniono
Jean Pierre Dolin
Alphonse de Couervichon
Siobraux Courva-Yebana
Andril Camelonik
Severin le Droit
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Filip I Gryf
Césaire appelé Le Corbeau
Fortinbras à la Triste
Jean-Marie Le Pénis
Heracclio di Scurvidupplo
Pierre-Frédéric de Albercique
Bruno Petrowicz Catalan
Adelaide von Hohenburg.
Rafał I Jan
Trent Dupain-O’Trottoir
Mihaly Szobi
Sanguinius
Jeanette Pierre-Doisse
Friedrich von Baden

§ 3
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom, których poniżej wymieniono
Jean Pierre Dolin
Alphonse de Couervichon
Siobraux Courva-Yebana
Andril Camelonik
Severin le Droit
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Filip I Gryf
Césaire appelé Le Corbeau
Fortinbras à la Triste
Jean-Marie Le Pénis
Heracclio di Scurvidupplo
Pierre-Frédéric de Albercique
Bruno Petrowicz Catalan
Adelaide von Hohenburg.
Rafał I Jan
Trent Dupain-O’Trottoir
Mihaly Szobi
Sanguinius
Jeanette Pierre-Doisse
Friedrich von Baden