Dziennik Praw
Konstytucja (tekst jednolity) Ustawy (teksty jednolite) Rozporządzenia (teksty jednolite) Traktaty międzynarodowe Prawo samorządów Wyroki Postanowienia Ustawy konstytucyjne (nowelizacje) Ustawy (nowelizacje) Rozporządzenia (nowelizacje) Derogowane akty prawne
nowy akt prawny edycja

Postanowienie Jego Królewskiej Mości w sprawie awansu wojskowego

z dnia 25 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 4. ust. 3. pkt. e) w związku ze spełnieniem wymagań związanych z art. 8. oraz złożeniu wniosku w kancelarii Jego Królewskiej Mości nadajemy stopień podpułkownika

Brunowi Petrowiczowi wicehrabiemu Catalanowi