Dziennik Praw
Konstytucja (tekst jednolity) Ustawy (teksty jednolite) Rozporządzenia (teksty jednolite) Traktaty międzynarodowe Prawo samorządów Wyroki Postanowienia Ustawy konstytucyjne (nowelizacje) Ustawy (nowelizacje) Rozporządzenia (nowelizacje) Derogowane akty prawne
nowy akt prawny edycja

Uchwała Rady Municypalnej 4/24 o wyborze Mera Couervichon

z dnia 4 czerwca 2024 roku

Uchwała Rady Municypalnej 4/24 o wyborze Mera Couervichon
z dnia 2 czerwca 2024 roku

Art. 1
Zarządza się wybory Mera Couervichon w następujących terminach:
1) termin zgłaszania kandydatur – od 5 do 12 czerwca 2024 roku,
2) termin pierwszej tury wyborów – od 12 do 16 czerwca 2024 roku,
3) termin drugiej tury wyborów – od 17 do 23 czerwca 2024 roku.

Art. 2
Objęcie urzędu przez Mera-Elekta nastąpi 24 czerwca roku.

Art. 3
Uprawnieni do głosowania są aktywni mieszkańcy miasta:
Alphonse de Couervichon
Siobraux Courva-Yebana
Bruno Petrowicz Catalan

Art. 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.