Procedowanie władz
Król Minister Spraw Wewnętrznych Minister Finansów Minister Spraw Zewnętrznych Kortezy Trybunał Królewski Straż archiwum spraw wszystkie postępowania

Pierwsze obrady Kortezów VII Kadencji

Szanowni delegaci do Kortezów

Witam Was wszystkich w pięknym Pałacu Prezydenckim i mam nadzieję, że obecność w Nim nie przysłoni nam wszystkim celu, jakim jest wyznaczenie Marszałka Kortezów, a także późniejsze podjęcie decyzji, w którą stronę skierować wydarzenia związane z Secesją w Nowej Precelkhandzie. Najbliższe kilka dni, to ja będę przewodził obradom, mam jednak nadzieję, że niebawem rolę tę przejmie już oficjalnie powołany Marszałek, a obrady, jakkolwiek nie cieszyłbym się, gdyby pozostały w Pałacu Hohenburgów - powrócą do budynku Kortezów.

W związku z tym proszę o deklarację przedstawicieli o zamiarze lub zaniechaniu zamiaru zgłoszenia swojej kandydatury na Marszałka Kortez. W przypadku zgłoszenia kandydatury i upłynięciu 3 dni od otwarcia obrad, lub po złożeniu deklaracji przez wszystkich delegatów, przejdziemy do głosowania.
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Friedrich von Baden   Siobraux Courva-Yebana   Adelaide von Hohenburg.   Bruno Petrowicz Catalan   Sanguinius   Mihaly Szobi   
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-04-05 22:16:34

Odpowiedz
Staję do dyspozycji z tem zastrzeżeniem że w obecnej sytuacji marszałkiem winien być ktoś dobrze rozeznany w prawie i tu najwłaściwszą osobą byłby czcigodny Mihaly Szobi. Dlatego gorąco zachęcam by to właśnie on zgłosił swoją kandydaturę i został marszałkiem. Deklaruję pełne poparcie.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Friedrich von Baden   Sanguinius   Jeanette Pierre-Doisse   Mihaly Szobi   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-06 10:46:46

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):
Staję do dyspozycji z tem zastrzeżeniem że w obecnej sytuacji marszałkiem winien być ktoś dobrze rozeznany w prawie i tu najwłaściwszą osobą byłby czcigodny Mihaly Szobi. Dlatego gorąco zachęcam by to właśnie on zgłosił swoją kandydaturę i został marszałkiem. Deklaruję pełne poparcie.

Zgłaszam.
Mihály Szobi
Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   Adelaide von Hohenburg.   
Mihaly Szobi
2024-04-06 13:48:08

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):
Staję do dyspozycji z tem zastrzeżeniem że w obecnej sytuacji marszałkiem winien być ktoś dobrze rozeznany w prawie i tu najwłaściwszą osobą byłby czcigodny Mihaly Szobi. Dlatego gorąco zachęcam by to właśnie on zgłosił swoją kandydaturę i został marszałkiem. Deklaruję pełne poparcie.


Czy wobec zgłoszenia kandydatury przez Mihalego Szobiego, dalej traktować również to zgłoszenie za aktualne?
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Sanguinius   
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-04-06 15:42:13

Odpowiedz
Nie. Wycofuję swoją kandydaturę i swój głos oddaję ZA powierzeniem funkcji marszałka czcigodnemu Mihaly Szobi.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-06 16:24:39

Odpowiedz
Mój głos w tym wypadku będzie czystą formalnością. Oddaję głos na czcigodnego Mihaly Szobi.
(-) Adelaide von Hohenburg
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-06 17:27:31

Odpowiedz
W związku z deklaracją wszystkich delegatów do Kortezów, pozwolę sobie zarządzić, ku ścisłości, formalne głosowanie nad kandydaturą Mihalego Szobiego na urząd Marszałka Kortez VII kadencji. Głos można oddać ZA, PRZECIW lub WSTRZYMAĆ SIĘ. Głosowanie potrwa do końca niedzieli 7.04.2024, lub do momentu oddania głosów przez wszystkich przedstawicieli Kortezów.
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Sanguinius   
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-04-06 17:44:36

Odpowiedz
Zatem oficjalnie i formalnie. :)
ZA powierzeniem funkcji marszałka czcigodnemu Mihaly Szobi. :)
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-07 08:35:23

Odpowiedz
Również za.
(-) Adelaide von Hohenburg
Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-07 08:36:05

Odpowiedz
Adelaide von Hohenburg. napisał(a):
Również za.

Za.
Mihály Szobi
Bruno Petrowicz Catalan   Adelaide von Hohenburg.   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   
Mihaly Szobi
2024-04-07 13:47:27

Odpowiedz
W związku z oddaniem głosów przez wszystkich delegatów do Kortezów, zamykam głosowanie. Oddano 3 głosy ZA, nie wniesiono sprzeciwu, nie wstrzymano się od głosu. Informuję, że Mihaly Szobi został Marszałkiem Kortezów VII kadencji. Odpowiednie postanowienie znajduje się w Dzienniku Praw.

Dziękuję za sprawne procedowanie i przekazuję Szanownemu Marszałkowi przewodnictwo nad dalszymi obradami.
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Bruno Petrowicz Catalan   Adelaide von Hohenburg.   Sanguinius   
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-04-07 14:22:10

Odpowiedz
Alfred Fabian von Tehen-Dżek napisał(a):
W związku z oddaniem głosów przez wszystkich delegatów do Kortezów, zamykam głosowanie. Oddano 3 głosy ZA, nie wniesiono sprzeciwu, nie wstrzymano się od głosu. Informuję, że Mihaly Szobi został Marszałkiem Kortezów VII kadencji. Odpowiednie postanowienie znajduje się w Dzienniku Praw.

Dziękuję za sprawne procedowanie i przekazuję Szanownemu Marszałkowi przewodnictwo nad dalszymi obradami.


Dziękuję uprzejmie.

Otwieram zatem obrady Kortezów. Proszę o składanie projektów ustawodawczych lub uchwałodawczych do laski marszałkowskiej, natomiast ze swojej strony chciałbym rozpocząć debatę na temat kształtu ustrojowego naszego państwa - w szczególności potrzeby lub konieczności utrzymania określonych instytucji albo ich likwidacji.

Kto z pań posłanek i panów posłów jest za, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Mihály Szobi
Sanguinius   Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Adelaide von Hohenburg.   
Mihaly Szobi
2024-04-08 10:48:17

Odpowiedz
Za przedstawionym porządkiem obrad. W kwestiach instytucji ustrojowych przedstawię swoje zdanie do 20:00 dnia dzisiejszego.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Mihaly Szobi   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-08 12:28:15

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):
Za przedstawionym porządkiem obrad. W kwestiach instytucji ustrojowych przedstawię swoje zdanie do 20:00 dnia dzisiejszego.

Panie Pośle,

Dziękuję. Pośpiech jest złym doradcą, proszę się nie spieszyć.
Mihály Szobi
Sanguinius   
Mihaly Szobi
2024-04-08 13:00:03

Odpowiedz
Myślę, że na samym początku powinniśmy zająć się sprawą detronizacji. Żadna z reform nie będzie w stanie wejść w życie bez podpisu króla. Więc w moim odczuciu wszelkie inne reformy powinny zejść na dalszy plan. Proponuję więc abyśmy wspólnie zajęli się sprawą najwyższej wagi. Dopiero po wyborach nowego władcy będziemy mogli dowolnie kształtować nową drogę Lumerii. Wspólnymi siłami z pewnością uda nam się sporządzić Uchwałę o detronizacji Rafała I Jana.
(-) Adelaide von Hohenburg
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Bruno Petrowicz Catalan   Sanguinius   Mihaly Szobi   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-08 14:35:38

Odpowiedz
Pełna zgoda, z tym że wedle zapisów Konstytucji (art. 5) Kortezy podejmują uchwałę, a na jej podstawie Straż dokonuje detronizacji. Tymczasem 2 z 3 strażników jest nieobecnych. Pytanie jak to obejść ? Czy strażnik elegancji – Alphonse de Couervichon może w imieniu pozostałych ogłosić nową elekcję.

ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   Mihaly Szobi   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-08 15:00:27

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):
Pełna zgoda, z tym że wedle zapisów Konstytucji (art. 5) Kortezy podejmują uchwałę, a na jej podstawie Straż dokonuje detronizacji. Tymczasem 2 z 3 strażników jest nieobecnych. Pytanie jak to obejść ? Czy strażnik elegancji – Alphonse de Couervichon może w imieniu pozostałych ogłosić nową elekcję.Pozwolę się wtrącić, że już wybory były na pograniczu prawa, więc elekcja raczej nie będzie w tym wypadku wyjątkiem, a ja jestem gotowy, tak samo jak wybory do Kortezów, tak i elekcję królewską, przeprowadzić.
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Sanguinius   Adelaide von Hohenburg.   Bruno Petrowicz Catalan   Mihaly Szobi   
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-04-08 15:38:09

Odpowiedz
Zatem pozostaje nam przyjąć uchwałę o opróżnieniu tronu i wybrać nowego króla.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Adelaide von Hohenburg.   Sanguinius   Mihaly Szobi   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-08 18:16:42

Odpowiedz
Ja raczej myślałem, żeby pójść o krok dalej i uznać, że skoro przewrót, to przewrót. Uchwalić Deklarację Wolności Ludu Lumerii oraz nową konstytucję.

W nowej konstytucji widziałbym:
1) wybieranego Króla/Prezydenta na okres roczny, w wyborach powszechnych;
2) władzę ustawodawczą:
a) w rękach Króla/Prezydenta z możliwością wydawania dekretów zrównanych z ustawami, przy czym dekrety mogą wejść w życie najwcześniej po 7 dniach od ogłoszenia;
b) w rękach Kortezów (albo Zgromadzenia Ludowego, które będzie formą demokracji bezpośredniej), które mogą uchwalać ustawy, a także uchylać i zmieniać dekrety Prezydenta/Króla, a także dodatkowo Kortezy mogą zastrzec, że zmiana konkretnej ustawy może nastąpić tylko w drodze ustawy, a więc nie może nastąpić w drodze dekretu (w celu wyeliminowania ewentualnej wojny podjazdowej polegającej na zmianie ustawodawstwa przez Króla/Prezydenta mimo braku zgody Kortezów);
3) ograniczenie uprawnień Straży - w ten sposób, żeby nieobecność Straży nie blokowała procesów rządzenia państwem - alternatywnie Straż może zostać rozwiązana;
4) władzę sądowniczą w rękach Trybunału.
Mihály Szobi
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Mihaly Szobi
2024-04-09 10:57:09

Odpowiedz
Jeśli o mnie idzie, to opowiadam się za utrzymaniem monarchii i zwiększeniem roli króla oraz Kortez. Natomiast uprawnienia Straży jak najbardziej powinny zostań ograniczone do nadzoru i kontroli systemów informatycznych Królestwa Lumerii. Uważam również że nasze prace powinny znacząco przyspieszyć by nie skończyło się na gadaniu. Liczę że do końca kwietnia uporamy się ze zmianami w konstytucji, a najdalej na początku maja wybierzemy nowego króla.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-09 11:21:34

Odpowiedz
Ja również oponuję przeciwko zamienieniu Lumerii w republikę. Jak najbardziej jednak jestem za ograniczeniem kompetencji Straży. Jak mój przedmówca popieram pomysł ograniczenia strażników kolokwialnie mówiąc do roli pilnowania zaplecza informatycznego. Należy dokonać również wyraźnego rozdziału polityki i wymiaru sprawiedliwości. Powinniśmy w niedalekiej przyszłości zająć się ustawą mającą na celu ograniczenie możliwości piastowania Prezesowi Trybunału innych stanowisk oraz uczynienie go urzędem kadencyjnym. Kolejną ważną sprawą jest istnienie stowarzyszonego z naszym państwem Baridasu. Powinniśmy dążyć do jego całkowitego zjednoczenia i utworzenia Zjednoczonego Królestwa Lumerii i Baridasu.
(-) Adelaide von Hohenburg
Bruno Petrowicz Catalan   Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-09 14:35:58

Odpowiedz
A co Państwo sądzą o projekcie likwidacji Kortezów i zastąpienie ich zgromadzeniem ogółu obywateli wraz z rozszerzeniem kompetencji prawodawczych Króla?

Obawiam się, że obecny potencjał ludnościowy Królestwa nie uzasadnia istnienia Kortezów. I niestety nie uzasadnia również wprowadzenia zasady niepołączalności urzędów.
Mihály Szobi
Adelaide von Hohenburg.   Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Mihaly Szobi
2024-04-10 10:33:31

Odpowiedz
Każde rozwiązanie które podniesie aktywność i uratuje Lumerię przed upadkiem jest do przyjęcia. Proponuję nanieść wszystkie propozycje na projekt nowej konstytucji. Przyspieszy to prace nad zmianami ustrojowymi. Myślę również że po przedstawienie konkretnego projektu do debaty powinni być dopuszczeni wszyscy obywatele aby każdy miał mozliwość wyrażenia swej opinii.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Adelaide von Hohenburg.   Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-10 11:06:41

Odpowiedz
To jeden z najbardziej adekwatnych pomysłów jaki teraz padł. Wybory miały sens, gdy liczba obywateli była duża. Jednak teraz gdy sytuacja demograficzna ulegała zmianie można zastanowić się nad kwestią samorozwiązania Kortez oraz powołanie nowego organu prawodawczego. Proponuję sporządzić jedną listę z pomysłami, które zrealizujemy zaraz po wyborach. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu postaram się przedstawić wstępny szkic uchwały o detronizacji.
(-) Adelaide von Hohenburg
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-10 11:11:44

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):
Każde rozwiązanie które podniesie aktywność i uratuje Lumerię przed upadkiem jest do przyjęcia. Proponuję nanieść wszystkie propozycje na projekt nowej konstytucji. Przyspieszy to prace nad zmianami ustrojowymi. Myślę również że po przedstawienie konkretnego projektu do debaty powinni być dopuszczeni wszyscy obywatele aby każdy miał mozliwość wyrażenia swej opinii.

Panie Pośle, jakkolwiek jedziemy po bandzie, to zgodnie z Regulaminem Kortezów wszyscy obywatele mogą uczestniczyć w debacie :). Także zachęcam wszystkich obywateli do wzięcia udziału.
Mihály Szobi
Sanguinius   Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Mihaly Szobi
2024-04-10 14:58:50

Odpowiedz
Witam Szanowne Zgromadzenie Kortezów,

Ciszę się, że tak licznie wypowiadają się Panowie Posłowie oraz Pani Posłanka na temat, który nie spędza obywatelom Lumerii snu z powiek. Mianowicie zmian ustrojowych, które ma na celu uratowanie Naszego Wspólnego dobra jakim jest Królestwo.

Jako, że jestem tylko obywatelem, który miał swoje przerwy leży mi na sercu dobro Naszej Ojczyzny, czuję się w obowiązku aby chociaż pokrótce powiedzieć:
TAK! Dla zmian ustrojowych,
TAK! Dla zachowania monarchii!
Sanguinius
Adelaide von Hohenburg.   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Mihaly Szobi   Bruno Petrowicz Catalan   
Sanguinius
2024-04-10 19:14:29

Odpowiedz
Jak obiecałam, tak też robię. Poniżej przedstawiam prototyp najważniejszej kwestii w tej kadencji Kortez.

Akt detronizacji Rafała I Jana
z dnia ...

art. 1
Przyczyny detronizacji

W wyniku pogwałcenia królewskiego przysięgania oraz długoterminowego opuszczania tronu, co idzie za tym urażania praw i godności naszych poddanych, Kortezy Królestwa Lumerii stwierdzają niemożność dalszego sprawowania przez króla Rafała I Jana władzy królewskiej.

art. 2
Opróżnienie tronu

§1 Trony Lumerii oraz Baridasu zostają natychmiast opróżnione w związku z detronizacją króla Rafała I Jana.

§2 W wyniku niniejszego aktu, król Rafał I Jan traci wszelkie przywileje, uprawnienia oraz immunitety związane z urzędem królewskim.

art. 3
Zwołanie wolnej elekcji

§1 W celu zapewnienia kontynuacji demokratycznego procesu wyborczego oraz wyłonienia nowego monarchy Lumerii oraz Baridasu, ogłasza się zwołanie nowych wyborów królewskich, które odbędą się zgodnie z obowiązującymi procedurami konstytucyjnymi.

art. 4
Powołanie Opiekuna Lumerii oraz Baridasu

W celu zapewnienia ciągłości państwowej oraz ochrony interesów narodowych, Kortezy mianują nowego opiekuna, który będzie działał w imieniu i na rzecz ludności obywateli, dbając o przestrzeganie zasad demokracji, sprawiedliwości i pokoju. Zobowiązany zostanie on również do zarządzenia oraz przeprowadzenia wolnej elekcji.

art. 5
Wejście w Życie

§1 Niniejszy akt detronizacji wchodzi w życie natychmiast po jego umieszczeniu w Dzienniku Praw.

§2 Egzekwowanie postanowień tego aktu leży w kompetencji odpowiednich organów państwowych oraz instytucji narodowych.
(-) Adelaide von Hohenburg
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-13 07:27:09

Odpowiedz
Po prezentacji pozwolę sobie jeszcze na poruszenie kilku istotnych kwestii.

1. Artykuł mówiący o powołaniu opiekuna znajduje swoje zastosowanie w zależności od formy przeprowadzonych wyborów. Jeżeli będzie to wybór jawny, jego rola będzie znacznie większa niż wtedy gdy wybory zostałyby ogłoszone w systemie. Pozostaje kwestia wyboru takiej osoby.
2. Następną kwestią jest dopuszczenie kandydatów zagranicznych. Czy w tym wypadku zrobimy małe odstępstwo i zezwolimy na takie działanie?
3. Oczywiście sygnatariuszami niniejszego aktu zostaną Marszałek oraz Posłowie Kortez. Będzie to gwarancja prawomocności uchwały/aktu.

Oczywiście zapraszam do dzielenia się własnymi wizjami na temat kształtującego się aktu. Jeżeli Marszałek wyrazi aprobatę, przejdziemy do debaty.
(-) Adelaide von Hohenburg
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-13 07:27:44

Odpowiedz
A ja chyba znalazłem krótszą drogę.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 opróżnienie tronu następuje na skutek utraty przez Króla obywatelstwa. Skoro Król jest martwą duszą, to zgodnie z art. 3 Kodeksu cywilnego utrata statusu mieszkańca (to znaczy stanie się martwą duszą) powoduje utratę obywatelstwa. Były król logował się do systemów informatycznych ostatnio w grudniu ubiegłego roku, więc jest martwą duszą, nie jest obywatelem i utracił koronę. Tym samym proponuję inny projekt:

Adelaide von Hohenburg. napisał(a):
Jak obiecałam, tak też robię. Poniżej przedstawiam prototyp najważniejszej kwestii w tej kadencji Kortez.

Kortezów
z dnia ...
o opróżnieniu tronu królewskiego

Art. 1.
Działając w związku z art. 5 ust. 3 Konstytucji i art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 Kodeksu cywilnego stwierdza się opróżnienie tronu królewskiego Lumerii i Baridasu.

Art. 2.
Wzywa się Straż, działającą jako Królewska Komisja Wyborcza, do zwołania wolnej elekcji najpóźniej następnego dnia po wejściu w życie niniejszej uchwały.

Art. 3.
Wzywa się Straż do niezwłocznego podjęcia czynności jako Rada Regencyjna.

Art. 4.
W przypadku niepodjęcia czynności, o których mowa w art. 2 i 3 niniejszej uchwały Kortezy zastrzegają sobie uprawnienie do niezwłocznego przejęcia funkcji Straży.

Art. 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Mihály Szobi
Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   Adelaide von Hohenburg.   
Mihaly Szobi
2024-04-13 21:05:45

Odpowiedz
Moje pełne poparcie dla przedstawionej uchwały.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Sanguinius   Adelaide von Hohenburg.   Mihaly Szobi   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-13 21:21:12

Odpowiedz
W takim razie zarządzam głosowanie nad drugim projektem, chyba że pani posłanka Adelaide von Hohenburg zgłosi sprzeciw.

Głosowanie potrwa do środy, 17 kwietnia 2024 r. do 20 ziobro ziobro.

Jestem za przyjęciem uchwały.
Mihály Szobi
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Mihaly Szobi
2024-04-14 19:42:15

Odpowiedz
Nie zgłaszam sprzeciwu oraz głosuję za przyjęciem.
(-) Adelaide von Hohenburg
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Mihaly Szobi   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-14 19:56:30

Odpowiedz
Za przyjęciem uchwały.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-15 08:26:04

Odpowiedz
Dziękuję, informuję że Kortezy przyjęły uchwałę.

Mihály Szobi
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Bruno Petrowicz Catalan   
Mihaly Szobi
2024-04-15 09:24:32

Odpowiedz
Mihaly Szobi napisał(a):
Dziękuję, informuję że Kortezy przyjęły uchwałę.


Informuję również o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Praw.
Mihály Szobi
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Adelaide von Hohenburg.   Bruno Petrowicz Catalan   
Mihaly Szobi
2024-04-15 09:26:55

Odpowiedz
Gdzie elekcja?
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
nikt nie polubił wypowiedzi
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-04-20 12:58:56

Odpowiedz
Mówią że nadzieja umiera ostatnia, ale coraz mniej wierzę że uda się Lumerię uratować. Króla można zmienić, ale straży nie zmienimy. Strażnicy mają pełna kontrolę i jak się zdaje zero zainteresowania losem Lumerii.

Strażnik Pieczęci – Jean-Marie Le Pénis, ostatnia aktywność 2023-11-29
Strażnik Elegancji – Alphonse de Couervichon, jako jedyny jest obecny na forum, ale pozostaje obserwatorem wydarzeń.
Strażnik Kluczy – Jean Pierre Dolin, ostatnia aktywność 2024-02-28

Nawet jak zmienimy Konstytucję i zniesiemy nadmierne uprawnienia straży, to kontrola nad Lumeria pozostanie w ich rekach. Każdy rozumie że realne obowiązki stoją nad wszystkim, ale trudno zrozumień kilku miesięczną nieobecność bez kontaktu i naznaczenie osób mających odpowiednie uprawnienia do nadzoru nad krajem. Ile czasu można szukać kontakt i prosić o nadanie uprawnień by Lumeria mogła normalnie funkcjonować ?
Najbardziej oddani obywatele i podtrzymywana aktywność narracyjna Lumerii nie uratuje, bo ile można ciągnąć coś co pozostaje długie mięsiace w stanie wegetatywnym.

ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Adelaide von Hohenburg.   Sanguinius   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-20 15:15:07

Odpowiedz
Wiem, że jest ciężko, ale nie możemy się poddawać. Rewolucja lumeryjska przyniosła jakieś efekty i musimy utrzymywać ten trend, nawet jeżeli są problemy z uprawnieniami. Nie możemy zrezygnować. Uprawnienia się ogarnie, wierzę, że nastaną lepsze czasy i Strażnik Kluczy w końcu to ogarnie. Wierzę w jego silną wolę i siły. Jeżeli nie - to pozostaje nam czekać na połowę sierpnia - w trakcie zjazdu spodziewam się spotkać Strażnika Kluczy. O ile nie zrobi wybryku i zdecyduje się nie przyjechać, w co trochę wątpię. Daleko do tego i wierzę, że zamiast znowu się upominać o dostępy, będę mógł mu opowiadać o tym, jak dużo udało się osiągnąć, ale zawsze trzeba mieć ten czarny scenariusz gdzieś z tyłu głowy.
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Adelaide von Hohenburg.   Sanguinius   Siobraux Courva-Yebana   
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-04-20 17:52:18

Odpowiedz
Marszałek w międzyczasie odbywał podróż studyjną do Republiki Czeskiej. Inspiracja w piwno-knedlikowym raju nie pozostała jednak na poziomie wyłącznie kulinarnym.

Chciałbym przedłożyć więc do laski marszałkowskiej projekt uchwały:

Uchwała Kortezów
z ......
w sprawie wyznaczenia wolnej elekcji

§ 1.
W związku z opróżnieniem tronu królewskiego zarządza się wolną elekcję.

§ 2.
1. Wolną elekcję przeprowadzą Kortezy na zasadach wynikających z niniejszej uchwały.
2. Prawo głosu ma każdy obywatel Lumerii posiadający obywatelstwo w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Do określenia wagi głosów obywateli stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza.
4. Głosowanie odbywa się jawnie.
5. Prawo zgłaszania kandydatur mają wszyscy uprawnieni do głosowania. W przypadku zgłoszenia kandydatury innej osoby, niż zgłaszający, osoba ta jest obowiązana do końca terminu zgłaszania kandydatur oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Kandydatem w wyborach może być każda osoba, nawet jeśli nie posiada obywatelstwa. Kandydat jest obowiązany osobiście przedstawić swoją sylwetkę, omówić dotychczasowe osiągnięcia w wirtualnym świecie oraz przedstawić wizję swojego panowania.
7. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej, niż połowę oddanych głosów liczonych według wagi. W przypadku, jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał takiej liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie, w którym oddaje się głosy na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.
8. Kortezy stwierdzają w drodze uchwały ważność wyboru. Kortezy mogą odmówić stwierdzenia ważności wyboru jedynie w przypadku naruszenia postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Ustala się następujący harmonogram wolnej elekcji:
1) zgłaszanie kandydatur - rozpoczyna się po 3 dniach od wejścia w życie niniejszej uchwały i trwa siedem dni;
2) głosowanie - rozpoczyna się w o 20.00 w pierwszą sobotę następującą po zakończeniu zgłaszania kandydatur i kończy się w piątek w kolejnym tygodniu o 12:00;
3) liczenie głosów i podanie wyniku wolnej elekcji do publicznej wiadomości - w piątek po zakończeniu głosowania do północy;
4) ponowne głosowanie - jeżeli jest niezbędne - rozpoczyna się o 20:00 w sobotę po zakończeniu pierwszego głosowania i kończy się w piątek w kolejnym tygodniu o 12:00;
5) liczenie głosów w ponownym głosowaniu i podanie wyniku wolnej elekcji do publicznej wiadomości - w piątek po zakończeniu głosowania do północy;
6) powzięcie przez Kortezy uchwały o zatwierdzeniu wyboru - do środy w tygodniu kolejnym po zakończeniu ostatniego głosowania.
2. Upoważnia się Marszałka Kortezów do ogłoszenia szczegółowego harmonogramu wolnej elekcji z podaniem dat. Marszałek ogłosi harmonogram w drodze obwieszczenia następnego dnia po wejściu w życie uchwały.

§ 4.
1. Wybrany kandydat składa przysięgę o treści: ’Ja, (imię Króla) Świadomy odpowiedzialności przed Narodem, obejmując tron Królestwa Lumerii, przyrzekam uroczyście służyć wiernie Królestwu, przestrzegać jego praw i zwyczajów, aktywnie wspierać rozwój i promocję Królestwa, w tym pobudzać aktywność jego mieszkańców oraz czynnie uczestniczyć w życiu Królestwa.’ Przysięga może być złożona z dodaniem formuły religijnej.
2. Wybrany kandydat składa przysięgę przed Kortezami, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Kortezy uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru. Uchybienie temu terminowi jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw do tronu.
3. W przypadku zrzeczenia się praw do tronu Marszałek Kortezów zarządza ponowne głosowanie, do którego zalicza się kandydatów, którzy otrzymali w pierwszym głosowaniu drugą i trzecią największą liczbę głosów. W razie braku takich kandydatów, Marszałek zarządza ponownie wolną elekcję od początku, ogłaszając harmonogram z terminami określonymi odpowiednio do § 3.
4. W przypadku skutecznego złożenia przyrzeczenia Kortezy dokonują koronacji wybranego Króla w ten sposób, że poszczególni posłowie, w porządku alfabetycznym: nakładają Królowi koronę, wręczają berło i jabłko.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

=================================
Krótkie uzasadnienie co do terminarza - zaproponowałem długie terminy, bo:
1) tyle czasu obeszliśmy się bez króla, że te trzy tygodnie nie zrobią różnicy;
2) chciałbym dać szansę kandydatom, żeby ktoś się zgłosił;
3) chciałbym dać czas Kortezom na zmianę konstytucji.
Mihály Szobi
Bruno Petrowicz Catalan   Adelaide von Hohenburg.   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Mihaly Szobi
2024-04-22 00:07:31

Odpowiedz
Uwag do treści Uchwały nie zgłaszam i deklaruję pełne poparcie w czasie głosowania.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-22 07:29:08

Odpowiedz
Również nie zgłaszam uwag. Elekcję przeprowadzić trzeba przeprowadzić w pełni profesjonalnie, więc tak jak szanowny Marszałek stwierdził, trzy tygodnie nie uczynią nam żadnej różnicy.
(-) Adelaide von Hohenburg
Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-22 09:12:42

Odpowiedz
Szanowni Państwo,

W takim razie zarządzam trzydniowe głosowanie nad projektem uchwały.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Ja jestem za przyjęciem projektu.
Mihály Szobi
Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Mihaly Szobi
2024-04-22 10:56:54

Odpowiedz
Za przyjęciem uchwały.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Mihaly Szobi   Sanguinius   
Bruno Petrowicz Catalan
2024-04-22 12:45:41

Odpowiedz
Również za przyjęciem.
(-) Adelaide von Hohenburg
Sanguinius   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Mihaly Szobi   Siobraux Courva-Yebana   
Adelaide von Hohenburg.
2024-04-22 14:09:55

Odpowiedz
Adelaide von Hohenburg. napisał(a):
Również za przyjęciem.

Dziękuję, stwierdzam że Kortezy projekt przyjęły.
Mihály Szobi
Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Siobraux Courva-Yebana   Adelaide von Hohenburg.   
Mihaly Szobi
2024-04-23 09:10:52

Odpowiedz
Uchwałę także ogłoszono w Dzienniku Praw.

Zgodnie z postanowieniami uchwały ogłoszę jutro szczegółowy harmonogram elekcji.
Mihály Szobi
Bruno Petrowicz Catalan   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   Siobraux Courva-Yebana   Adelaide von Hohenburg.   
Mihaly Szobi
2024-04-23 09:15:04

Odpowiedz
Szanowny Panie Marszałku, skoro koronacji stało się zadość, proponuję by Izba wróciła do prac nad przedstawionymi wcześniej pomysłami zmian.
(-) Adelaide von Hohenburg
Bruno Petrowicz Catalan   
Adelaide von Hohenburg.
2024-05-29 21:44:28

Odpowiedz
Adelaide von Hohenburg. napisał(a):
Szanowny Panie Marszałku, skoro koronacji stało się zadość, proponuję by Izba wróciła do prac nad przedstawionymi wcześniej pomysłami zmian.


Pani Poseł,

Słuszna uwaga. W takim razie wracamy do dyskusji - czy ktoś z Pań i Panów ma jeszcze jakieś wnioski?
Mihály Szobi
Adelaide von Hohenburg.   
Mihaly Szobi
2024-06-09 15:28:23

Odpowiedz
W chwili obecnej, nie składam żadnych wniosków, może szanowny Pan poseł Bruno, bądź król mają jakieś wnioski?
(-) Adelaide von Hohenburg
nikt nie polubił wypowiedzi
Adelaide von Hohenburg.
2024-06-10 08:32:58

Odpowiedz
Wniosków na razie nie mam, ale zgłaszam istotne zapytanie.
Czy jest obecnie osoba mająca uprawnienia do wdrażania ustaw, uchwał i postanowień rad miejskich do systemu informatycznego Królestwa Lumerii ? Bez tego wszelkie prace legislacyjne są jedynie pobożnym życzeniem zmian jakie pragniemy wprowadzić.
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
nikt nie polubił wypowiedzi
Bruno Petrowicz Catalan
2024-06-11 06:51:50

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):
Wniosków na razie nie mam, ale zgłaszam istotne zapytanie.
Czy jest obecnie osoba mająca uprawnienia do wdrażania ustaw, uchwał i postanowień rad miejskich do systemu informatycznego Królestwa Lumerii ? Bez tego wszelkie prace legislacyjne są jedynie pobożnym życzeniem zmian jakie pragniemy wprowadzić.


Ja mam.
Mihály Szobi
nikt nie polubił wypowiedzi
Mihaly Szobi
2024-06-11 11:07:28

Odpowiedz
Mam zatem gorącą prośbę o zmianę w systemie informatycznym stawek podatku zgodnie z Uchwała Rady Municypalnej Couervichon 3/24 na 5%. za wydobycia złota i 5% podatku produkcyjnego. Z góry dziękuję. :)
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
nikt nie polubił wypowiedzi
Bruno Petrowicz Catalan
2024-06-11 19:04:27

Odpowiedz
Nowa wypowiedź