Procedowanie władz
Król Minister Spraw Wewnętrznych Minister Finansów Minister Spraw Zewnętrznych Kortezy Trybunał Królewski Straż archiwum spraw wszystkie postępowania

Wniosek o awans

Wniosek o awans na stopień podpułkownika
Ja, Bruno Petrowicz Catalan w oparciu o art. 8 ust. 4 Ustawy o Siłach Zbrojnych wnoszę o wydanie awansy na stopień podpułkownika wojsk lądowych.

Przebieg służby :
Służbę czynną w Wojskach Królestwa Lumerii rozpocząłem 31 marca 2022 roku od sformowania Regimentu Strzelców Coverichon, który później został przemianowany na 1 Batalion Strzelców Couervichon. Następnie, od 6 lipca 2022 do 6 stycznia 2023 pełniłem funkcje dowódcy wojsk lądowych. W międzyczasie sformowałem Pułk Kawalerii Pancernej i własnym sumptem wystawiłem dla niego koszary w Vinbergu oraz drugie po przeniesieniu pułku do Nowej Precelkhandy. Następnie 16 stycznia 2023 roku sformowałem Doborowy Regiment Grenadierów. Po zmianie Ustawy o Siłach Zbrojnych i rozwiązaniu wszystkich jednostek wojska, obie jednostki reaktywowano i włączono w skład sformowanej I Brygady Kawalerii Pancernej której mam zaszczyt być nadal dowódcą. Jednostka ta pozostając pod moją komendą systematycznie podnosi zdolności operacyjne i zwiększa swój potencjał bojowy poprzez szkolenia i doposażenie pododdziałów w sprzęt pancerny.

Uzasadnienie wniosku :
Wypełniam wymogi Ustawy o Siłach Zbrojnych do nadania stopnia podpułkownika (art. 8.3i.).

Podpisano
(-) mjr Bruno Petrowicz Catalan
ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
Severin le Droit   
Bruno Petrowicz Catalan
2023-12-02 12:07:03

Odpowiedz
Wasza Królewska Mość
Ponawiam wniosek o awans na stopień podpułkownika.

ppłk Bruno wicehrabia Petrowicz Catalan
Pan na Vinbergu
Dowódca 1 Brygady Kawalerii Pancernej
Poseł Kortezów III i VII Kadencji
nikt nie polubił wypowiedzi
Bruno Petrowicz Catalan
2024-06-18 07:22:03

Odpowiedz
W najbliższym czasie wydam odpowiednie decyzje. Muszę się zebrać w realu, ale ta sprawa będzie jednym z priorytetów.
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Bruno Petrowicz Catalan   Siobraux Courva-Yebana   
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
2024-06-18 21:04:53

Odpowiedz
Nowa wypowiedź