Przewodnik nowego mieszkańca

Potrzebujemy przewodnika nowego mieszkańca. Dlatego Kancelaria Dworu Królewskiego prosi o włączenie się w prace. Rzecz jasna odpłatne w groszach lumeryjskich i docelowo docenione w łanach królewskich.

Będziemy pracować w oparciu o ten wątek. Z braku czasu i zasobów Kancelaria ograniczy się do koordynacji i nadzoru. Wszelkie prace chcielibyśmy zlecić na zewnątrz.

Przewidywane etapy prac:
1. Ustalenie kształtu i tematyki przewodnika [poruszane tematy w rozbiciu na artykuły].
2. Przygotowanie artykułów przez autorów zewnętrznych.
3. Redakcja merytoryczna i korekta tekstów w oparciu o zasoby społecznościowe.
4. Budowa dedykowanej podstrony i publikacja poradnika.

Zaczynając od kwestii kształtu i tematyki. Ten pierwszy chyba klasyczny, czyli seria artykułów.
Wątki do poruszenia zaś, jak mi się wydaje [tytuły mocno robocze; kolejność na razie przypadkowa]:
1. Czym jest Lumeria i co tu robić
2. System gospodarczy: podstawy
3. System gospodarczy: mapa i poruszanie się
4. Polityka, ustrój, urzędy
5. System społeczny: obywatel, szlachcic, tytulatura, łany
6. Geografia
7. Miasta i podział terytorialny
8. Jak zacząć życie w Lumerii w 10 prostych krokach
9. Ogólnie o DLC [docelowo z artykułami dedykowanymi każdemu z nich]
10. Sport

Będę wdzięczny i zapłacę za merytoryczne i konstruktywne uwagi odnośnie do tej listy.
Henryk I Krzysztof
Król Lumerii i Baridasu

właściciel zakładów kamieniarskich Pierres du Pénis Entreprise Unipersonelle à Responsibilité Limitée
prezes holdingu Génitaux Société Faîtière

Pierres du Pénis. Z nami każdy kamień jest szlachetny
Raferian de Loup-Blanc   Ignats Urban ik Ruth   Jean Pierre Dolin   Pierre-Frédéric de Albercique   Andril Camelonik   Trent Dupain-O’Trottoir   
Henryk I Krzysztof
2023-01-24 00:12:07

Odpowiedz
Nowa wypowiedź