Dziennik Praw
Konstytucja (tekst jednolity) Ustawy (teksty jednolite) Rozporządzenia (teksty jednolite) Traktaty międzynarodowe Prawo samorządów Wyroki Postanowienia Ustawy konstytucyjne (nowelizacje) Ustawy (nowelizacje) Rozporządzenia (nowelizacje) Derogowane akty prawne
nowy akt prawny edycja

Postanowienie Króla w sprawie odwołania sędziego Trybunału Królewskiego

z dnia 23 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 11. ust. 1. Konstytucji Królestwa Lumerii odwołujemy Pana Heracclio di Scurvidupplo ze stanowiska sędziego Trybunału Królewskiego.

( — ) Henryk I Krzysztof
Król Lumerii