Procedowanie władz
Król Minister Spraw Wewnętrznych Minister Finansów Minister Spraw Zewnętrznych Kortezy Trybunał Królewski Straż archiwum spraw wszystkie postępowania

Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych [wynagrodzenia urzędników publicznych]

Czcigodny Marszałku,
Wysokie Kortezy,

przedstawiam łaskawej uwadze Cnych Posłów projekt ustawy podwyższającej pensje urzędników państwowych. Ostatnia podwyżka miała miejsce 30 sierpnia, wobec wzrostu mocy wytwórczych i dochodów budżetowych możemy sobie pozwolić na kolejną podwyżkę. Zresztą ’możemy sobie pozwolić’ to fraza o tyle niefortunna, że chciałbym, aby wynagrodzenia w aparacie państwowym były atrakcyjne, a i tak moim zdaniem zaledwie gonimy dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Obowiązujące stawki:
ministrowie i marszałek: 75 tys. Ǥ
posłowie i prezes TK: 50 tys. Ǥ
pracownicy ministerstw: 20-70 tys. Ǥ
korpus dyplomatyczny i sędziowie: 30 tys. Ǥ
strażnicy: 80 tys. Ǥ

Proponowane stawki:
ministrowie i marszałek: 200 tys. Ǥ
posłowie i prezes TK: 100 tys. Ǥ
pracownicy ministerstw: 50-100 tys. Ǥ
korpus dyplomatyczny i sędziowie: 75 tys. Ǥ
strażnicy: 150 tys. Ǥ

Jednocześnie awansem proszę Kortezy o powstrzymanie się od podwyższania wynagrodzenia mojej osoby. Na razie sobie radzę.

Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych [wynagrodzenia urzędników publicznych]

Art. 1.
W Ustawie o finansach publicznych z dnia 10 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Art. 5. ust. 3. przyjmuje brzmienie: Wynagrodzenia ministrów oraz Marszałka Kortezów wynoszą 200 000 groszy.
2) Dodaje się Art. 5. ust. 3a w brzmieniu: Wynagrodzenia posłów oraz prezesa Trybunału Królewskiego wynoszą po wynoszą po 100 000 groszy.
3) Dodaje się Art. 5. ust. 3b w brzmieniu: Wynagrodzenia pracowników ministerstw w randzie niższej niż minister wynoszą od 50 000 do 100 000 groszy.
4) Art. 5. ust. 4. przyjmuje brzmienie: Wynagrodzenia przedstawicieli Królestwa Lumerii w państwach obcych oraz sędziów Trybunału Królewskiego wynoszą po 75 000 groszy.
5) Art. 5. ust. 4a. przyjmuje brzmienie: Wynagrodzenia Strażników wynoszą 150 000 groszy.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Jean-Marie Le Pénis
obywatel


Znany drzewiej jako Henryk I Krzysztof, Pierwszy Król Lumerii, Trzynasty Król Baridasu.

właściciel zakładów kamieniarskich Pierres du Pénis Entreprise Unipersonelle à Responsibilité Limitée
prezes holdingu Génitaux Société Faîtière

Pierres du Pénis. Z nami każdy kamień jest szlachetny
Jean Pierre Dolin   Siobraux Courva-Yebana   Trent Dupain-O’Trottoir   Andril Camelonik   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Jean-Marie Le Pénis
2023-01-18 12:49:29

Odpowiedz
Wasz Królewska Mość

Przyjmuję projekt nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Oraz nadaje jemu tok.

Wysoka Izbo

Działając na postawie art. 4 Ustawy Regulaminu Kortezów.
Zarządzam pierwsze czytanie oraz debatę nad projektem, które będzie trwało do 23 stycznia.

Czy któryś z Szanownych posłów chciałbym się wypowiedzieć związku z projektem?

Przypominam iż każdy obywatel Lumerii może zabrać głos w debacie.

Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Mihaly Szobi   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Andril Camelonik
2023-01-19 20:20:15

Odpowiedz
Ja miałbym wniosek, aby w ramach prac nad projektem ustawy Minister Finansów przedstawił informację o stanie finansów publicznych obejmującą w szczególności informację o tym, jaki jest obecny stan rezerw Budżetu Państwa i jaka jest dynamika wpływów podatkowych - przed podjęciem decyzji Korezy powinny wiedzieć, w jakim tempie wzrastają przychody z podatków jako w miarę stałego źródła dochodów budżetowych.
Mihály Szobi
Andril Camelonik   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Mihaly Szobi
2023-01-19 23:51:38

Odpowiedz
Szanowny Panie Marszałku,

Zwracam się z wnioskiem o przedłużenie debaty z powodu brak czasu na przygotowanie odpowiedzi na zapytanie poselskie.
Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Mihaly Szobi   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Andril Camelonik
2023-01-23 21:32:00

Odpowiedz
Wysoka Izbo,
Szanowni Panie Ministrze,

Rozpatruje Pana wniosek pozytywnie przedłużam debatę o 4 dni czyli do 27 stycznia.
Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Mihaly Szobi   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Andril Camelonik
2023-01-23 21:33:17

Odpowiedz
Rysunek

Między odgłosami chrupania popkornu na galerii, dało się słyszeć ciche raferianowe:
-Lubię filmy gdzie jeden aktor gra dwie role.
Jego Królewska Mość
Rafał, Pierwszy Tego Imienia Jan,
Ukoronowany Król Lumerii i Baridasu,
Drugi Mer Couervichon,

Znany wcześniej jako:
Raferian Wicehrabia de Loup-Blanc, z Wysokiego Zamku,

Trubadur Mniejszy Koronny Królestwa Lumerii,
Lord na Sa’couervie’u, Pan na Górnym Mieście i Podmieście, Pan na Wysokim Zamku
Dowódca I Dywizji Obrony Couervichon,
Szef Przedsiębiorstwa Huta de Loup-Blanc (tzw. Nowa Huta), Sa-Couervie, Prefektura Couervichon,
Szef Przedsiębiorstwa Hale Broni Ciężkiej Lupina Alba,
Prezes KKS Hexer Nowa Huta Couervichon, Mistrza I Ligi Kukulej w III Sezonie,
Były Poseł Kortezów II Kadencji (Parti National).
Andril Camelonik   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Rafał I Jan
2023-01-23 21:45:39

Odpowiedz
-Ja też.
Odparł głos Autora Nieznanego.
Jego Królewska Mość
Rafał, Pierwszy Tego Imienia Jan,
Ukoronowany Król Lumerii i Baridasu,
Drugi Mer Couervichon,

Znany wcześniej jako:
Raferian Wicehrabia de Loup-Blanc, z Wysokiego Zamku,

Trubadur Mniejszy Koronny Królestwa Lumerii,
Lord na Sa’couervie’u, Pan na Górnym Mieście i Podmieście, Pan na Wysokim Zamku
Dowódca I Dywizji Obrony Couervichon,
Szef Przedsiębiorstwa Huta de Loup-Blanc (tzw. Nowa Huta), Sa-Couervie, Prefektura Couervichon,
Szef Przedsiębiorstwa Hale Broni Ciężkiej Lupina Alba,
Prezes KKS Hexer Nowa Huta Couervichon, Mistrza I Ligi Kukulej w III Sezonie,
Były Poseł Kortezów II Kadencji (Parti National).
Andril Camelonik   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Rafał I Jan
2023-01-23 21:46:19

Odpowiedz
Raferian de Loup-Blanc napisał(a):
-Ja też.
Odparł głos Autora Nieznanego.

Marszałek podniósł oczy ku loży dla gości i zaczął energicznie stukać laską marszałkowską i zagrzmiał groźnie
Cisza na szał... tfu... na sali po nałożę karę za utrudnianie pracy kortezów
Wymachnął laską jako groźbę
Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Raferian de Loup-Blanc   Mihaly Szobi   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Andril Camelonik
2023-01-23 21:51:23

Odpowiedz
- To się nazywa monodram, fachowo - szepnął król i czmychnął w kuluar.
Jean-Marie Le Pénis
obywatel


Znany drzewiej jako Henryk I Krzysztof, Pierwszy Król Lumerii, Trzynasty Król Baridasu.

właściciel zakładów kamieniarskich Pierres du Pénis Entreprise Unipersonelle à Responsibilité Limitée
prezes holdingu Génitaux Société Faîtière

Pierres du Pénis. Z nami każdy kamień jest szlachetny
Andril Camelonik   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Jean-Marie Le Pénis
2023-01-23 22:00:54

Odpowiedz
Mihaly Szobi napisał(a):
Ja miałbym wniosek, aby w ramach prac nad projektem ustawy Minister Finansów przedstawił informację o stanie finansów publicznych obejmującą w szczególności informację o tym, jaki jest obecny stan rezerw Budżetu Państwa i jaka jest dynamika wpływów podatkowych - przed podjęciem decyzji Korezy powinny wiedzieć, w jakim tempie wzrastają przychody z podatków jako w miarę stałego źródła dochodów budżetowych.

Wysoka Izbo,
Szanowny Pośle Mihaly,

Odpowiadając na zapytanie pragnę zaprezentować informację z Ministerstwa Finansów.

Z przykrością nie jestem wstanie wykazać dokładniej dynamiki wpływów z podatków po nie mam dostępu to takich informacji jedynie co mogę zaprezentować średnią dynamikę zmian wypływów na konto Ministerstwa, która kształtuje się poziomie 64,37% okres wyliczeń obejmuję początku istnienie państwa czyli jest to 9 miesięcy. A z ostatniego kwartału średnia dynamika zmian wypływów wynosi 17,58%.

Wynagrodzenia, które są proponowanie w tym projektem zakładając średnią dynamikę zmian wypływów nie uwzględniając premii będą stanowił koło 25% wpływów to skarbu Państwa co stanowi zadowalający udział w przychodzie a z uwzględniając premie wynagrodzenia powinny stanowić maksymalnie 40% przychodu państwa.

A aktualny stan rezerwy państwowej wynosi 2 279 487 groszy.

Czy Szanowny posłowie mają jeszcze jakieś pytanie co to stanu finansów Państwowych?
Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Henryk I Krzysztof   Mihaly Szobi   Alfred Fabian von Tehen-Dżek   
Andril Camelonik
2023-01-25 17:12:11

Odpowiedz
Bardzo dziękuję. Wydaje się, że stan kasy rzeczywiście wystarcza na podwyżki.
Mihály Szobi
Andril Camelonik   
Mihaly Szobi
2023-01-25 23:07:18

Odpowiedz
Wysoka Izbo,

Czas debaty minął.

Związku z braku poprawek to projektu JKM przechodzimy to głosowania, które będzie trwało do 29 stycznia. Tak więc:

Kto z Panów posłów jest ZA, PRZECIWKO albo WTRZYMUJĘ SIĘ od głosu przyjęciu projektu projektu nowelizacji ustawy o Finansach Publicznych o treści:

Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych [wynagrodzenia urzędników publicznych]

Art. 1.
W Ustawie o finansach publicznych z dnia 10 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Art. 5. ust. 3. przyjmuje brzmienie: Wynagrodzenia ministrów oraz Marszałka Kortezów wynoszą 200 000 groszy.
2) Dodaje się Art. 5. ust. 3a w brzmieniu: Wynagrodzenia posłów oraz prezesa Trybunału Królewskiego wynoszą po wynoszą po 100 000 groszy.
3) Dodaje się Art. 5. ust. 3b w brzmieniu: Wynagrodzenia pracowników ministerstw w randzie niższej niż minister wynoszą od 50 000 do 100 000 groszy.
4) Art. 5. ust. 4. przyjmuje brzmienie: Wynagrodzenia przedstawicieli Królestwa Lumerii w państwach obcych oraz sędziów Trybunału Królewskiego wynoszą po 75 000 groszy.
5) Art. 5. ust. 4a. przyjmuje brzmienie: Wynagrodzenia Strażników wynoszą 150 000 groszy.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Mihaly Szobi   Jean Pierre Dolin   
Andril Camelonik
2023-01-27 22:51:34

Odpowiedz
ZA
Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Mihaly Szobi   
Andril Camelonik
2023-01-27 22:52:00

Odpowiedz
Za
Mihály Szobi
Andril Camelonik   
Mihaly Szobi
2023-01-28 00:07:33

Odpowiedz
Za.
Trent Dupain-O’Trottoir
Prezes Mistrza Lumerii - KK Kamieniarz
Pozytywny wariat. Przyjaciel lumeryjskiej piłki kukulej.
nikt nie polubił wypowiedzi
Trent Dupain-O’Trottoir
2023-01-28 12:34:59

Odpowiedz
Wysoka Izbo,

Informuje iż izba przyjęła projekt nowelizacji jednogłośne. Takim razie przekazuję projekt do Króla.
Wicehrabia Andril Camelonik
Minister Finansów
Marszałek IV kadencji Kortezu
Rajca Mniejszy Koronny
Mihaly Szobi   Henryk I Krzysztof   
Andril Camelonik
2023-01-28 17:52:08

Odpowiedz
Nowa wypowiedź