Koszary Wojskowe w Couervichon

Dziś rankiem w całym mieście rozklejono plakaty wzywające mężczyzn mających doświadczenie wojskowe lub umiejętność posługiwania się bronią do ochotniczego zaciągu w szeregi Regimentu Strzelców Couervichon, którego formowanie rozpoczęło się za zgodą i wiedzą ministra spraw wewnętrznych. Już do południa do starych koszar na przedmieściach miasta zgłosiło się blisko 100 ochotników. Część z nich to myśliwi i traperzy z okolic miasta, którzy zgłosili się z własna bronią, wiec sformowano z nich pluton strzelców. Pozostali otrzymali przydział do pododdziału aprowizacji. Komendę nad całością objął Bruno Petrowicz Catalan.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Guy d’Oùpaint   Jacques B. Chauve-Souris   Jean Pierre Dolin   Alphonse de Couervichon   Antoine Iaboille   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-03-31 11:49:07

Odpowiedz
Pododdział aprowizacji zorganizował podręczny magazyn żywnościowy i kuchnię polową, która rozpoczęła przygotowywanie i wydawanie posiłków dla żołnierzy regimentu.

Rysunek


Żołnierze mający doświadczenie wojskowe otrzymali awanse na podoficerów i zostali dowódcami drużyn oraz instruktorami, których zadaniem będzie prowadzenie podstawowego szkolenia wojskowego i strzeleckiego.
Bruno Petrowicz Catalan
Jacques B. Chauve-Souris   Guy d’Oùpaint   Antoine Iaboille   Alphonse de Couervichon   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-01 16:49:03

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):
Pododdział aprowizacji zorganizował podręczny magazyn żywnościowy i kuchnię polową, która rozpoczęła przygotowywanie i wydawanie posiłków dla żołnierzy regimentu.Żołnierze mający doświadczenie wojskowe otrzymali awanse na podoficerów i zostali dowódcami drużyn oraz instruktorami, których zadaniem będzie prowadzenie podstawowego szkolenia wojskowego i strzeleckiego.


Mer miasta jest wielce zainteresowany wojskowym jadłospisem.

Jak przedstawia się lumeryjska kuchnia wojskowa?
Alphonse de Couervichon
Antoine Iaboille   Jean Pierre Dolin   
Alphonse de Couervichon
2022-04-01 20:39:05

Odpowiedz
Alphonse de Couervichon napisał(a):

Mer miasta jest wielce zainteresowany wojskowym jadłospisem.
Jak przedstawia się lumeryjska kuchnia wojskowa?


Obecnie ? To co nadaje się by do kotła wsadzić. Służby aprowizacyjne starają się podołać zadaniom zaopatrzenia regimentu w żywność, ale puki co daleko jeszcze do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Brakuje kucharzy i środków transportu, ale dowództwo pracuje nad rozwiązaniem tych problemów.
Bruno Petrowicz Catalan
Jean Pierre Dolin   Alphonse de Couervichon   Guy d’Oùpaint   Ignats Urban ik Ruth   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-02 08:44:40

Odpowiedz
Bruno Petrowicz Catalan napisał(a):


Obecnie ? To co nadaje się by do kotła wsadzić. Służby aprowizacyjne starają się podołać zadaniom zaopatrzenia regimentu w żywność, ale puki co daleko jeszcze do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Brakuje kucharzy i środków transportu, ale dowództwo pracuje nad rozwiązaniem tych problemów.


Jest to skhandal. Jak została wydana w takim razie subwencja, którą otrzymał Coeurvichon od Ministra Finansów?
Guy baronet d’Oùpaint
Gwidon z Upy
just a regular guy
nikt nie polubił wypowiedzi
Guy d’Oùpaint
2022-04-02 15:09:46

Odpowiedz
Guy d’Oùpaint napisał(a):


Jest to skhandal. Jak została wydana w takim razie subwencja, którą otrzymał Coeurvichon od Ministra Finansów?


Wcale nie została wydana. Chomikujemy pieniądz, by uderzyć dofinansami znienacka! xD
Alphonse de Couervichon
Antoine Iaboille   
Alphonse de Couervichon
2022-04-02 18:14:20

Odpowiedz
Do koszar przybyli kolejni ochotnicy. Wśród nich kilku rusznikarzy i rzemieślników. Dowództwo regimentu postanowiło wykorzystać ich umiejętności i w jednym z baraków utworzono rusznikarnie, gdzie będzie na miarę możliwości produkowana i naprawiana broń.

Rysunek


Równolegle sformowany został 2 pluton strzelców, a z pododdziału intendentury utworzono pluton kwatermistrzowski i pluton transportowy. Zaś skład dowództwa regimentu poszerzono o szefa sztabu, 2 oficerów sztabu, kwatermistrza, oficera intendentury (zaopatrzenia), naczelnego lekarza regimentu i 2 oficerów chirurgów.
Bruno Petrowicz Catalan
Guy d’Oùpaint   Antoine Iaboille   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-03 12:53:45

Odpowiedz
Do koszar regimentu przybyła nowa grupa ochotników z których sformowano 3 i 4 pluton strzelców. Tym samym powstała możliwość utworzenia 1 Kompanii Strzelców w składzie 4 plutonów. Razem kompania liczy 5 oficerów 14 podoficerów i 168 żołnierzy.

Rysunek

Bruno Petrowicz Catalan
Antoine Iaboille   Jacques B. Chauve-Souris   Guy d’Oùpaint   Siobraux Courva-Yebana   Alphonse de Couervichon   Ignats Urban ik Ruth   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-05 09:06:38

Odpowiedz
Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na broń, dowództwo regimentu podjęło decyzję o rozpoczęciu produkcji karabinów. Zadanie to powierzono rusznikarni na ternie koszar. Dla wsparcia rusznikarzy zmobilizowano z miasta i okolic około 30 rzemieślników różnych branż, od stolarzy po ślusarzy. Broń którą zdecydowano produkować, to karabin piechoty Gras Mle74 na nabój scalony 11 × 59 mm R. Dla zapewnienia amunicji postanowiono też uruchomić na terenie koszar prochownię i montownie naboi.

Rysunek


Główny cel jaki przyświeca uruchomieniu produkcji na terenie koszar to zapewnienie jednolitej broni i amunicji dla wszystkich żołnierzy regimentu. Gras Mle74 to broń jednostrzałowa, wyposażona w zamek czterotaktowy, ślizgowo-obrotowy. Jedynym ryglem jest rączka zamkowa. Przyrządy celownicze składają się z trójkątnej muszki i celownika ramkowego. Broń jest wyposażona w bagnet. Podstawową zaletą karabinu jest jego niezawodność. Równolegle podjęto działania o wprowadzenie jednolitego umundurowania dla żołnierzy regimentu.
Bruno Petrowicz Catalan
Antoine Iaboille   Alphonse de Couervichon   Jean Pierre Dolin   Jacques B. Chauve-Souris   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-05 20:17:05

Odpowiedz
Dzisiaj do koszar dotarła pierwsza partia mundurów uszytych wedle wzoru opracowanego przez dowództwo regimentu. Mundury otrzymali oficerowie i żołnierze 1 kompani strzelców oraz plutonów służby kwatermistrzowskiej i transportowej. Powoli, acz systematycznie żołnierze są też wyposażani w broń i amunicję produkowaną na terenie koszar. Niedawna zbieranina ochotników przeistacza się w regularny oddział wojska. Przed nimi jeszcze cykl ćwiczeń ogólnowojskowych i tych taktycznych w polu.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Alphonse de Couervichon   Siobraux Courva-Yebana   Antoine Iaboille   Jacques B. Chauve-Souris   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-08 17:43:36

Odpowiedz
Do koszar wojskowych w Couervichon docierają kolejni ochotnicy z których rozpoczęto formowanie dwóch kolejnych kompanii strzeleckich. Tymczasem żołnierze z pierwszej kompani intensywnie uczestniczą w podstawowym szkoleniu wojskowym przygotowującym do służby.

Rysunek

Bruno Petrowicz Catalan
Alphonse de Couervichon   Jean Pierre Dolin   Antoine Iaboille   Jacques B. Chauve-Souris   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-11 13:54:21

Odpowiedz
Wszyscy żołnierze pierwszej kompanii zostali wyposażeni w karabiny Gras Mle74, które zastąpiły różnorodną broń strzelecką będącą dotychczas na uzbrojeniu. Również oficerowie dowództwa regimentu jak i kompani strzeleckich zostali wyposażeni w rewolwery jako broń osobistą.

Rysunek


Bruno Petrowicz Catalan
Jacques B. Chauve-Souris   Siobraux Courva-Yebana   Antoine Iaboille   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-13 13:23:44

Odpowiedz
Zakończono formowanie drugiej i trzeciej kompanii. Żołnierzy tych pododdziałów wyposażono w mundury oraz broń i skierowano na ćwiczenia przygotowujące do służby. Tymczasem żołnierze 1 kompanii rozpoczęli szkolenie taktyczno-strzeleckie. Szkolenie to jest realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez dowództwo. Celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia skutecznego i celnego ognia oraz podejścia kompanii w rejon działań i okopanie się na wyznaczonych pozycjach.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Antoine Iaboille   Alphonse de Couervichon   Siobraux Courva-Yebana   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-17 14:11:51

Odpowiedz
Do koszar Regimentu Strzelców Couervichon nadal napływają ochotnicy co pozwoli sformować kolejne kompanie strzeleckie. Dowództwo regimentu postanowiło ustanowić odznakę, którą będą otrzymywać wszyscy żołnierz regimentu pozostający w czynnej służbie co najmniej 3 miesiące. Rozkaz ustanawiający odznakę dzisiaj podpisał komendant regimentu.

Rysunek

Bruno Petrowicz Catalan
Antoine Iaboille   Siobraux Courva-Yebana   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-21 10:37:50

Odpowiedz
Do koszar przybywają kolejni ochotnicy pragnący wstąpić w szeregi Regimentu Strzelców Couervichon. Dowództwo regimentu widząc potrzebę rozbudowy koszar dla zapewnienia należytego zakwaterowania nowych pododdziałów podjęło decyzje o sformowaniu plutonu pionierów, którego pierwszym zadaniem będzie postawienie nowych baraków mieszkalnych i zaplecza sanitarnego. Rozpoczęto też formowanie 4 i 5 kompani strzelców.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Antoine Iaboille   Siobraux Courva-Yebana   Jean Pierre Dolin   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-23 20:54:22

Odpowiedz
Formowanie 4 i 5 kompani zakończono i żołnierze tych pododdziałów dołączyli do ćwiczeń taktycznych prowadzonych przez dowództwo regimentu. Wszystkie pododdziały intensywnie podnoszą swoje umiejętności strzeleckie oraz współdziałania w warunkach polowych przy wykonywaniu powierzonych działań bojowych.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Siobraux Courva-Yebana   Antoine Iaboille   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-04-28 12:19:51

Odpowiedz
Do koszar zgłosiło się dwóch lekarzy. Dzięki ich staraniom na terenie koszar zorganizowano lazaret w którym na razie jest 12 łóżek i sale zabiegową. Docelowo powstanie jeszcze 30 miejsc hospitalizacji i sala operacyjna. Lazaret już ma pod opieką dwóch żołnierzy którzy ulegli kontuzji podczas ćwiczeń.

Rysunek


Dowództwo regimentu podjęło też decyzje o sformowaniu plutonu sanitarnego, którego zadaniem będzie opieka i pomoc medyczna nad żołnierzami regimentu w czasie ćwiczeń i działań bojowych.

Bruno Petrowicz Catalan
Siobraux Courva-Yebana   Jean Pierre Dolin   Antoine Iaboille   Alphonse de Couervichon   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-05-01 18:27:12

Odpowiedz
Dowództwo regimentu podjęło decyzje o niewielkiej reorganizacji. Z najbardziej rosłych i silnych żołnierzy sformowano kompanię grenadierów. Ich miejsce w kompaniach strzeleckich zajmą ochotnicy nadal napływający do koszar. Dowództwo postanowiło także sformować pluton wsparcia artyleryjskiego w składzie 3 działonów. Dzięki wsparciu hutników z okolic Couervichon do koszar dotarło pierwsze działo, dzięki któremu rozpoczęto szkolenie artylerzystów.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Siobraux Courva-Yebana   Alphonse de Couervichon   Antoine Iaboille   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-05-11 13:02:17

Odpowiedz
Po dotarciu do koszar dwóch pozostałych dział przydzielono żołnierzy do poszczególnych działonów i cały pluton wsparcia artyleryjskiego ruszył na szkolenie praktyczne w warunkach zbliżonych do bojowych. Zadania postawione przed każdym z działonów to dojście do wyznaczonej pozycji, rozstawienie armaty do boju i oddanie trzech salw do naznaczonych celów. Złożenie działa i wycofanie się z pozycji. Cały manewr powtarzano kilkakrotnie by artylerzyści nabrali wprawy i nabyli niezbędnych umiejętności do sprawnego wykonania tegoż zadania.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Antoine Iaboille   Siobraux Courva-Yebana   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-05-16 19:30:10

Odpowiedz
W ostatnich dniach napływ nowych ochotników do służby znacząco się zmniejszył, stąd dowództwo regimentu postanowiło sformować szóstą kompanię strzelców i zakończyć dalszy nabór ustalając etat dla regimentu w liczbie 48 oficerów, 149 podoficerów i 1365 strzelców. Razem 1562 żołnierzy.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Siobraux Courva-Yebana   Jean Pierre Dolin   Alexander Paulista   Antoine Iaboille   Alphonse de Couervichon   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-05-26 18:43:21

Odpowiedz
Podstawowe szkolenie wojskowe żołnierzy regimentu dobiegło końca. Natomiast kontynuowana jest rozbudowa koszar. Powstają nowe budynki mieszkalne, magazyny, kuchnia i stołówka oraz kantyna oficerska. Tuż obok koszar trwa również rozbudowa zakładów uzbrojenia.

Rysunek
Bruno Petrowicz Catalan
Alphonse de Couervichon   Siobraux Courva-Yebana   Antoine Iaboille   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-06-01 18:38:35

Odpowiedz
Dzisiaj do koszar Regimentu Strzelców Couervichon dotarł zakupiony samochód pancerny Courva Pancer M19. Auto będzie pełniło funkcje wozu dowodzenia w trakcie ćwiczeń wojskowych oraz jednostki wsparcia piechoty w czasie działań bojowych.

Rysunek


Do wozu przydzielono stałą załogę : kierowcę i strzelca pokładowego. Trzecie miejsce pozostaje zarezerwowane dla dowódcy regimentu w dyspozycji którego samochód ten będzie pozostawał.
Bruno Petrowicz Catalan
Jean Pierre Dolin   Raferian de Loup-Blanc   Antoine Iaboille   
Bruno Petrowicz Catalan
2022-06-08 12:38:27

Odpowiedz
Nowa wypowiedź